logo
Våre priser
Det tas sikte på i den første kontakten med klienten å avklare om saken gis fritt rettråd fra det offentlige/ rettshjelpdekning fra forsikringsordning, samt at det orienteres om timepris for den aktuelle saken .

Egenandeler i samsvar med det offentliges bestemmelse/ avtalevilkår i forsikringspolisen.

Alminnelig timepris er fra kr. 1 000,- til kr. 1 400,- ut fra sakens art. I alle tilfeller påkommer mva.

I saker med fritt rettsråd/ fri rettshjelp er timepris etter offentlige satser.

I spesielle saker kan timepris overstige alminnelig timepris. Timepris vil også fremgå av skriftlig oppdragsbekreftelse.

Det gis følgende fastpris for oppdrag:

  • Testament fra kr. 2 250,- inkl. mva
  • Samboerkontrakt fra kr. 2 500,- inkl. mva
  • Samværsavtale fra kr. 2 500,- inkl. mva
  • Arbeidsavtale fra kr. 2 250,- inkl. mva
Minstepris forutsetter oppsett ut fra gitte opplysninger i konferansemøte. Større endringer og vurderinger/ oppsett ut over standard dokument, medfører øket pris.
tune senter
Advokatene Jostein Lensebråten, T.A. Smith Hoen, Anders Fredheim, Trond Selsaas og Marianne Larsen - Telefon: 69 11 97 10 - Web: D-SIGN