logo
Marianne larsen
Tel: 69 11 97 10
Mob: 414 44 168
Fax: 69 11 97 20
E-post: adv@mariannelarsen.no
Kontortid: kl. 09.00 til kl. 16.00, mand. - fredag

Cand. Jur Universitetet i Oslo 1994
Spesialfag: kriminologi
Valgfag: boligrett

Advokatfullmektig i Sarpsborg 1996. Som ansatt advokat for tre advokater med bred juridisk praksis, ble det gitt et erfaringsgrunnlag innenfor de fleste rettsområder. Egen virksomhet ble startet i Fredrikstad våren 2002. Fra 2006 egen virksomhet i Sarpsborg.

Spesiell erfaring innen rettsområder som barnevern, barnefordeling , samværssaker og personskade.

Jeg har videre bred erfaring fra rettsområder som:
 • Arbeidsrett
 • Arvespørsmål
 • Bistandssaker
 • Boligrett
 • Boligreklamasjoner
 • Dødsbo/ arveoppgjør
 • Ekteskapssaker
 • Erstatning, herunder personskade og pasientskade
 • Familiesaker
 • Forretningssaker
 • Husleie
 • Håndverkertjenester
 • Kjøpsrett
 • Kontraktsrett
 • Nabotvister
 • Trygdesaker
Marianne Larsen
Advokatene Jostein Lensebråten, T.A. Smith Hoen, Anders Fredheim, Trond Selsaas og Marianne Larsen - Telefon: 69 11 97 10 - Web: D-SIGN