logo
Jostein schjøllert lensebråten
Tel: 69 11 97 10
Mob: 90 05 00 62
Fax: 69 11 97 20
E-post: lensebraaten@tunesenter.no

Etablerte advokatpraksis i 1978.

Arbeider med:

  • Saker tilknyttet fast eiendom som eiendomsoverdragelser, arv og generasjonsskifte, odelssaker, odelsfrigjøring deling, skjønn og ekspropriasjon utbygging, entreprise, mangler ved eiendomskjøp/salg, festeforhold , jordskifte, servitutter etc.

  • Saker tilknyttet forretningsvirksomhet som virksomhetsoverdragelser, etableringer og prosjektarbeid, løpende rådgivning, styrearbeid, arbeidsrett.

  • Saker tilknyttet privatrettslige forhold som familierett - arv / dødsbo, formuesforhold etc. personskade – forsikringsoppgjør erstatning – skade, kjøp og salg, kontrakter arbeidsrett

  • Eiendomsmegling kjøp og salg av bolig og fritidseiendommer – juridisk rådgivning i tilstøtende problemstillinger, tilrettelegging og salg av landbrukseiendommer, - herunder avklaring av verdi, odel, delingsalternativer, skattemessige forhold etc.

  • Honorar avtales enten etter anvendt tid eller provisjon. Forøvrig vanlig advokatpraksis.
Jostein Lensebråten
Advokatene Jostein Lensebråten, T.A. Smith Hoen, Anders Fredheim, Trond Selsaas og Marianne Larsen - Telefon: 69 11 97 10 - Web: D-SIGN