logo
jostein lensebraåten

Jostein Lensebråten

Telefon: 69 11 97 10
Mobil: 90 05 00 62
Fax: 69 11 97 20
Mail: lensebraaten@tunesenter.no

Advokat Lensebråten arbeider i hovedsak med saker tilknyttet fast eiendom, forretningsvirksomhet, privatrettslige forhold og eiendomsmegling.

Les mer


jostein lensebraåten

T.A. Smith Hoen

Telefon: 69 11 97 10
Mobil: 97 76 07 80
Fax: 69 11 97 20
Mail: advokat@smithhoen.no 

Advokat Smith Hoen arbeider særlig med spørsmål knyttet til strafferett / straffeprosess, samt beslektede saksområder. Han har videre en rekke oppdrag knyttet til faste eiendommers rettsforhold m.v. kontraktsrett, barnevernsrett, arv- og familierett samt veitrafikkrett m.v.

Les mer


jostein lensebraåten

Anders Fredheim

Telefon: 69 11 97 10
Mobil: 90 56 77 28
Fax: 69 11 97 20
Mail: anders@advokatfredheim.no

Advokat Fredheim arbeider særlig med spørsmål tilknyttet fast eiendom herunder jordbruksrelaterte saker som odel, plan og bygningsrett, skjønn, tomtefeste, kontraktsrett, entrepriserett, selskapsrett og arv- og familierett.

Les mer


jostein lensebraåten

Trond Selsaas

Telefon: 69 11 97 10
Mobil: 90 18 37 57
Fax: 69 11 97 20
Mail: trond@gramselsaas.no 

Advokat Trond Selsaas har bred erfaring innen fast eiendom, skattesaker og generasjonsskifter privat og i næring.

Les mer


jostein lensebraåten

Marianne Larsen

Telefon: 69 11 97 10
Mobil: 414 44 168
Fax: 69 11 97 20
Mail: adv@mariannelarsen.no 

Advokat Larsen har spesiell erfaring innen rettsområder som barnevern, barnefordeling , samværssaker og personskade.

Les mer

Advokatene Jostein Lensebråten, T.A. Smith Hoen, Anders Fredheim, Trond Selsaas og Marianne Larsen - Telefon: 69 11 97 10 - Web: D-SIGN